I. Colectarea datelor cu caracter personal

II. Scopurile colectării datelor

III. Combaterea fraudei

IV. Destinatarii datelor colectate

V. Durata păstrării datelor cu caracter personal

VI. Securitate

VII. Cookies

VIII. Consimțământ

IX. Drept de acces și de rectificare

 

 

I. Colectarea datelor cu caracter personal

În momentul în care vă creați contul și efectuați comenzi pe site-ul www.brand-tex.com (denumit în continuare Site-ul), Power Lab are nevoie să colecteze date cu caracter personal referitoare la dvs. Toate datele colectate sunt colectate în mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în ceea ce privește scopurile prelucrării (punctele 2 și 3). Responsabilul pentru colectarea acestor date este societatea POWER LAB, societate pe acțiuni simplificată, înregistrată sub nr. B200913, cu sediul social la adresa 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luxemburg), denumită în continuare: POWER LAB). Termenul „date cu caracter personal” se referă la toate datele care permit identificarea unui individ, incluzând, în special, numele, prenumele, numărul de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, adresa poștală,adresă IP și orice alte informații pe care alegeți să le comunicați companiei POWER LAB. În scopurile de combatere a fraudei descrise mai jos (punctele 2 și 3), POWER LAB poate, de asemenea, să păstreze pentru o perioadă limitată de timp informațiile referitoare la tranzacțiile efectuate pe Site-ul său.

 

II. Scopurile colectării datelor

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, pentru a îndeplini unul sau mai multe din următoarele scopuri:


(I) gestionarea comenzilor dvs. efectuate pe Site,


(II) elaborarea de statistici comerciale, efectuarea de studii de piață și de comportament,


(III) întocmirea și gestionarea de fișiere cu clienți potențiali, ceea ce include operații tehnice precum normarea, îmbogățirea și duplicarea,


(IV) efectuarea de operații referitoare la gestionarea clienților,


(V) selectarea unei clientele pentru realizarea de acțiuni de prospectare și de promovare,


(VI) trimiterea de solicitări și de mesaje promoționale din partea Power Lab. Puteți să vă dezabonați în orice moment de la aceste oferte, făcând clic pe link-ul furnizat în acest scop în partea de jos a e-mail-urilor respective.


(VII) respectarea obligațiilor noastre legale și de reglementare.


(VIII) Combaterea fraudei, în condițiile definite la punctul 3 de mai jos.

 

 

III. Combaterea fraudei

entru combaterea fraudelor, Power Lab a implementat un dispozitiv, pe baza cărora poate să exercite:


(I) solicitarea, în vederea securizării tranzacției, anumite documente doveditoare după efectuarea plății, în caz de alertă automată declanșată de informațiile referitoare la comanda dvs.


(II) blocarea comenzii, în cazul în care contul dvs. de client a fost deja utilizat pentru comiterea unei fraude.


(III) furnizarea datelor personale la solicitarea autorităților judiciare în cazul unei depuneri de plângeri sau rechizitoriu judiciar.

 

IV. Destinatarii datelor colectate

umai societatea noastră și întreprinderile externe cu care avem relații contractuale în vederea procesării comenzii dvs au acces la informațiile comunicate. Categoriile de persoane din cadrul Power Lab care vor avea acces la datele dvs cu caracter personal, în limita atribuțiilor care le revin, sunt: departamentul comercial, departamentele administrative, departamentul tehnic și departamentele de control (revizorul de conturi, departamentele de control intern etc...). De asemenea, pot fi destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal instituțiile publice, exclusiv în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, referenții de justiție, funcționarii ministeriali și organismele resposabile cu recuperarea creditelor.

 

V. Durata păstrării datelor cu caracter personal

Datele pe care le colectăm sunt păstrate din momentul ultimei tranzacții efectuate de către dvs pe Site sau al ultimei actualizări a contului.În absența unei noi tranzacții sau a actualizării contului de client pe parcursul perioadei de 5 ani, datele d-voastră personale vor fi șterse automat. Anumite date bancare vor fi păstrate pe o perioadă de 13 luni în scopul combaterii fraudelor , începând de la ultima tranzacție care s-a efectuat pe Site sau de la ultima actualizare a contului de client precum și în cadrul Serviciului Premium.În momentul când bifați casuta "Memorare",datele voastre bancare pot fi reutilizate la comenzile următoare.

 

VI. Securitate

Vă informăm că luăm toate măsurile de precauție necesare pentru a proteja securitatea datelor dvs cu caracter personal și mai ales pentru a împiedica modificarea, distrugerea sau utilizarea acestora de către terți neautorizați. Criptarea și anonimizarea sunt două dintre mijloacele utilizate.

  

VII. Cookies

Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim, contorizăm numărul de pagini vizualizate, numărul de vizite, precum și activitatea vizitatorilor pe Site și frecvența cu care aceștia revin pe Site. În acest scop, utilizăm tehnologia bazată pe „cookies”. Un cookie nu ne permite să vă identificăm. În general, acesta înregistrează informații referitoare la navigarea computerului dvs. pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultați, data și ora consultării etc.) pe care le vom putea citi cu ocazia vizitelor dvs. ulterioare.
Datele colectate de cookies sunt exclusiv și strict destinate uzului intern și nu sunt niciodată transmise către terți. Utilizarea de cookies, proprii sau ale unor terți, întrucât nu este necesară pentru funcționarea site-ului, necesită un consimțământ expres din partea dvs. Vă puteți manifesta consimțământul sau vă puteți opune utilizării de cookies prin configurarea adecvată a setărilor browserului dvs. Pentru aceasta, consultați ghidurile de utilizare a browserului dvs.
Anumite cookies denumite „cookies de publicitate” ne permit să vă urmărim navigarea și să înregistrăm produsele vizualizate, după care, într-un termen maxim de 90 de zile, să vă prezentăm bannere publicitare care au legătură, sau nu, cu navigarea dvs. anterioară. Aceste cookies sunt corelate cu profilul dvs. pe internet (dar nu permit identificarea dvs.).De asemenea, acestea necesită consimțământul dvs. expres în același mod ca cel indicat mai sus.

 

VIII. Consimțământ

Apăsând click pe Continuați în momentul când creați contul de client , este scris în mod express că ” prin înregistrare, beneficiați în exclusivitate de toate ofertele noastre bune și acceptați politica noastră de protecție a datelor ”.În momentul în care alegeți să comunicați datele voastre cu caracter personal pe Site, făcând click pe Continuați sau în conformitate cu punctul menționat mai sus prevede că acordați în mod express consimțământul pentru colectarea și utilizarea datelor personale în conformitate cu ceea ce este stabilit în prezenta Cartă și legislația în vigoare.

 

IX. Drept de acces și de rectificare

 

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, aveți mai multe drepturi, și anume:
- un drept de acces
- un drept de rectificare
- un drept de ștergere
- un drept de restricționare a prelucrării datelor
- un drept la portabilitate
- un drept de opoziție
Pentru a vă valorifica drepturile voastre de acces, de rectificare, de ștergere, puteți intra și efectua în mod direct din contul de client. Pentru a vă valorifica drepturile la restricționarea prelucrării, la portabilitate, opoziție, vă puteți adresa la: amelia@brand-tex.com
prin poștă : la POWER LAB, 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luxemburg)


În cazul în care este necesar, puteți, să depuneți o plângere către o autoritate de control.